Salarisadministratie

Uw bedrijf, uw personeel en uw administratie zijn gebaat bij een efficiënt werkende salarisadministratie. Het uitgangspunt van PM Advies uit Apeldoorn is daarom het zo digitaal en automatisch mogelijk verwerken van de salarisstroken en betalingen.

Wat betekent dit in de praktijk? Uw personeelsleden kunnen via een app hun salarisstrook raadplegen en/of hun verlof aanvragen. Zelf logt u in via een salarisportal waarin u alle gewenste informatie kunt raadplegen of downloaden. Het systeem is uiteraard gekoppeld aan uw boekhouding.

De werkzaamheden voor uw salarisadministratie betreffen de volgende:

  • Maandelijkse opmaak salarisstroken incl. jaaropgave in het begin van het opvolgende jaar
  • Uw medewerkers ontvangen een login waarmee zij zelf hun salarisstroken kunnen inzien (via een app)
  • Koppeling van het systeem aan uw boekhouding
  • Maandelijkse aangifte loonbelasting
  • Automatisch toepassen van CAO wijzigingen
  • Een maandelijks betaalbestand met salarissen (in te lezen in uw bank)

Het salarissysteem (NMBRS) kent ook een module waarin u verlofregistratie en HRM acties overzichtelijk bij kunt houden.

Advies op salarisgebied

Er zijn veel vragen mogelijk omtrent het inrichten van uw personeelsbeleid. Beloning en salaris maken hier uiteraard een belangrijk deel van uit. Wanneer moet u iemand in dienst nemen? Bent u verplicht pensioen en loonheffing af te dragen voor iedere medewerker? Welke fiscale mogelijkheden zijn er om te besparen op personeelskosten zonder dat u hiermee de medewerker raakt? Hoe dient u de werkkostenregeling te implementeren? Kunt u beter iemand in dienst nemen of als zzp’er inhuren? Antwoord op al uw vragen op salarisgebied vindt u bij PM Advies.

Prijsindicatie

  • Salarisstrook: vanaf 12,50 euro per maand per medewerker
  • Advies op salarisgebied: op aanvraag